شورای علمی
علی اکبر علیخانی
رئیس شورای علمی
مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا
دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/a.alikhani/?lang=en-gb
پست الکترونیکی: a.alikhani [at] ut.ac.ir
تلفن: +98216111931
سعیدرضا عاملی
عضو شورای علمی
رئیس دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/ssameli/?lang=en-gb
پست الکترونیکی: ssameli [at] ut.ac.ir
تلفن: +982188630931
محمدکاظم سجادپور
عضو شورای علمی
هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه
وب سایت: www.ipis.ir/index.aspx?siteid=9&pageid=772
پست الکترونیکی: sajjadpour [at] sir.ac.ir
محمدباقر قهرمانی
عضو شورای علمی
معاون امور بین الملل دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mbgh
پست الکترونیکی: mbgh [at] ut.ac.ir
حجت الله ایوبی
عضو شورای علمی
عضو گروه مطالعات فرانسه
دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/hayyobi
پست الکترونیکی: hayyobi [at] ut.ac.ir
تلفن: +982161119223
اَلن لِمپرور
عضو شورای علمی
استاد همزیستی و منازعه
دانشگاه برندایز آمریکا
وب سایت: www.brandeis.edu/facultyguide/person.html?emplid=2ad222e6e8f285436139430fb7cad8fc69bb9a44
پست الکترونیکی: lempereur [at] brandeis.edu
تلفن: 781-736-3959
ژان اوبِرگ
عضو شورای علمی
دانشیار دانشگاه لوند سوئد، از موسسین بنیاد فراملی مطالعات صلح و آینده پژوهی
وب سایت: janoberg.me/om/
پست الکترونیکی: oberg [at] transnational.org
آن ماری
عضو شورای علمی
استاد دانشگاه مالمو - سوئد
وب سایت: forskning.mah.se/en/id/imanki
پست الکترونیکی: an.kirkegaard [at] mau.se
تلفن: 040-6657568
آیلین بابیت
عضو شورای علمی
رئیس مؤسسه امنیت بشری هنری ج. لیر
دانشگاه تافت
وب سایت: fletcher.tufts.edu/Fletcher_Directory/Directory/Faculty%20Profile?personkey=5A3C9330-B48B-403F-9CAD-CB9304EFA7C6
پست الکترونیکی: eileen.babbitt [at] tufts.edu
چاویات ساتا آناند
عضو شورای علمی
- استاد دانشگاه تاماسات - بانکوک
- رئیس سابق انجمن بین المللی صلح و منازعات غیر خشونت آمیز درآمریکا
- هیات علمی دانشگاه بین المللی ابتکار مردم برای صلح در ایتالیا
وب سایت: www.oldsite.transnational.org/SAJT/tff/people/c_satha-anand.html
پست الکترونیکی: chaiwatpong [at] yahoo.com
تلفن: +66-2-21 61 11 20
کمیته اجرایی
زهره خوارزمی
دبیر اجرایی
هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zkharazmi [at] ut.ac.ir
جواد رکابی شعرباف
عضو کمیته پشتیبانی
استادیار گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا
دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sharbaf
پست الکترونیکی: sharbaf [at] ut.ac.ir
تلفن: 02188015071
الهام کدخدایی
عضو کمیته برگزاری
استادیار گروه فلسطین اشغالی
پست الکترونیکی: kadkhodaee [at] ut.ac.ir
عطیه دامک
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی مطالعات جنوب آفریقا
دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: atieh.damak [at] ut.ac.ir
کورش اشکبوس
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی مطالعات آمریکای لاتین
دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ashkbous [at] ut.ac.ir
تلفن: 09369922619