چند سال است که گروه مطالعات غرب آسیا و شمال افریقا(خاورمیانه) در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران موضوع مطالعات صلح و حل منازعه را در دستور کار خود قرار داده است. سه اقدام مد نظر ما بود، نخست تأسیس مرکز مطالعات صلح و حل منازعه، دوم  تأسیس رشته مطالعات بین المللی صلح و حل منازعه در مقطع فوق لیسانس، با امکان جذب دانشجویان داخلی و خارجی، و سوم تأسیس دبرخانه دائمی همایش بین المللی صلح و حل منازعه و برگزاری سالانه این همایش. تأسیس رشته و مرکز امری زمان بر است و هر دو در دست انجام است.  اقدام بعدی که به مرحله عمل و اجرا رسید برگزاری سالانه همایش بین المللی صلح و حل منازعه است که با حضور استادان و متخصصان حوزه صلح و حل منازعه از سراسر جهان برگزار خواهد شد. برگزاری گارگاههای پژوهشی و شبیه سازی در موضوع حل منازعه، از دیگر برنامه های مورد نظر ماست.

در برگزاری کنفرانس بین المللی مطالعات صلح و حل منازعه، شخصیت های علمیِ داخلی و بین المللی متخصص در صلح و حل منازعه، سازمان یونسکو، انجمن ایرانی مطالعات جهان، و انجمن علمی مطالعات صلح ایران همکاری دارند. این کنفرانس با رویکرد میان رشته ­ای و در دو حوزه اصلیِ مطالعات صلح و حل منازعه برگزار می شود. فراخوان کنفرانس، طیف وسیعی از موضوعات و رویکردهای متنوع به مطالعات صلح و حل منازعه را پوشش می­ دهد. رویکرد کنفرانس کاربردی و مسأله محور است. فهم بهتر مفاهیم و نظریه های صلح و ارائه ابتکارات جدید در ابعاد نظری و راهکارهای عملیاتی حل منازعه در قالب مقالات نوآورانه و تبادل تجارب سازنده، مهمترین هدفی است که دبیرخانه کنفرانس بین المللی مطالعات صلح و حل منازعه آن را پیگیری خواهد کرد.