1. نوع عضویت خود (دانشجویان/اساتید) را انتخاب کرده و بر روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید.
  2. پس از ذخیره سازی ثبت نام، توضیحات ثبت نام شما ظاهر می شود. بر روی صدور صورتحساب و پرداخت هزینه کلیک نمایید.
  3. در صفحه جدید بر روی «ادامه صدور صورتحساب» کلیک نمایید.
برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
50 یورو
2
100 یورو
3
0 یورو
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.