امنیت از اولین و بدیهی ترین نیازهای بشر از دوران قدیم تا به امروز بوده است. صلح و همزیستی موجب استقرار و تداوم امنیت، و منازعه باعث ناامنی، خشونت، جنگ و تخریب می شود. سعادت انسان در این جهان فقط در سایه صلح و امنیت به دست می آید و هر گونه رشد و پیشرفت و توسعه با وجود صلح و همزیستی مسالمت آمیز امکان پذیر است. هرگونه جنگ و خشونت رو به نابودی دارد، انسانها و نعمت های الهی و طبیعت را نابود می کند و این برخلاف سنت الهی است که همیشه در پی خلق و ایجاد و دادن نعمت است. به همان میزان که جنگ و خشونت یک عمل غیر اخلاقی به شمار می رود، به همان نسبت ایجاد صلح، و تلاش برای حل منازعه عملی اخلاقی و پسندیده است.

منطقه غرب آسیا و خاورمیانه با تاریخ و تمدنی چند هزارساله هم صلح و امنیت را تجربه کرده است و هم بخش قابل توجهی از منازعات مسلحانه جهان در این منطقه در جریان است. به دلیل میزان تسلیحات خریداری و انبار شده در این منطقه و انواع اختلافات موجود، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و دانشمندان و نخبگان باید با تعهد و احساس مسولیت بیشتری به موضوع صلح و حل منازعه بپردازند. دانشگاه تهران در راستای مسئولیت اجتماعی خود، دبیرخانه دائمی همایش بین المللی صلح و حل منازعه را در دانشکده مطالعات جهان تأسیس کرده، و  تصمیم دارد کنفرانس بین المللی مطالعات صلح و حل منازعه را به صورت سالانه با حضور صاحب نظران داخلی و بین المللی برگزار کند.

  مهم ترین اهداف این همایش به شرح ذیل است:

  1. شناسایی استادان، پژوهشگران و آثار مربوط به صلح و حل منازعه در ایران و جهان
  2. ایجاد فضای گفتگو و تبادل تجارب بین استادان، پژوهشگران و متخصصان صلح و حل منازعه در ایران و جهان
  3. ایجاد و ترویج ادبیات و متون مربوط به صلح و فنون حل منازعه
  4. انتشار مجموعه مقالات و آثار مرتبط با صلح و مهرت های حل منازعه
  5. کمک به حوزه های اجرایی و مجامع علمی مرتبط، در تولید متون علمی و تخصصی و حل مسائل
  6. ارتباط با مراکز علمی بین المللی فعال در حوزه مطالعات صلح و حل منازعه
  7. برگزاری کارگاه های پژوهشی با هدف آموزش فنون و مهارت های مذاکره و حل منازعه